La Llar d'Infants

La Llar és una casa de 300 m2 de planta baixa i pis, amb patis solejats. Tenim una línea, per tant hi ha tres aules on els nens estan agrupats per edats cronològiques. Hi ha una sala polivalent, menjador i tenim cuina pròpia.

foto06 foto04

Ideologia: Què pensem?

La base de la nostra ideologia és que cada nen té el seu ritme evolutiu i d'aprenentatge, per tant se li hi ha de respectar, i acompanyar en el seu creixement. Això passa dins del grup, per tant la relació amb els altres nens i en si la sociabilitat són aspectes fonamentals pel bon desenvolupament dels infants. Tot això treballat en un ambient molt familiar i prioritzant la relació Casa-Llar.

Metodologia: Com ho fem?

El nen de 0 a 3 anys té una gran necessitat i capacitat per aprendre. Si aquest nen està sa i se sent feliç estarà obert a tota la informació que li ve de l’exterior. És fonamental estimular-lo amb la justa mesura, ni amb excés ni amb defecte.

Treballem els hàbits d'autonomia i d'higiene, juguem per racons, fem psicomotricitat, dansa, anglès, natació...

foto02 foto05

L'anglès a la Llar

A la Llar hi ha una persona nadiua, de llengua anglesa, que conviu i participa de les activitats i situacions diàries de l’Escola, interactuant amb els nens de forma grupal i individual amb l’anglès com a llengua vehicular exclusiva.

Participant de la vida quotidiana de la Llar: l’hora del dinar, la rebuda dels nens, l’hora del pati, a les diferents activitats de classe... aconseguim que l’aprenentatge de la llengua sorgeixi d’una forma espontània i natural.

Activitats: Què fem?

Cada grup té unes activitats centrals del dia, que poden ser música, llenguatge verbal (contes, titelles...), psicomotricitat fina o gruixuda, joc heurístic, anglès i dansa.

Treballem els centres d'interès estacionals i culturals: la tardor, castanyada, el Nadal, Carnestoltes, Sant Jordi...

Juguem al pati de forma dirigida o lliure.

foto07 foto08 foto01 foto03

Objectius: Què volem aconseguir?

Per nosaltres és primordial que el nen sigui feliç, que es mostri segur i assoleixi el grau d'autonomia corresponent a la seva edat. Que la seva estada a la nostra Llar li serveixi per la seva vida escolar.

Llar d'infants Guinyolet
Passatge d'aloi, 8 · 08041 Barcelona
Telèfon 93 455 62 40 · info@guinyolet.es